سونل‌غاز

هدف اتحادیه کارگران برق و گاز الجزایر از اعتصاب سرتاسری این است که شرکت ملی «سونل‌غاز»، کارفرمای بیش از...