سپاه در سعدآباد

یک مقام سازمان میراث فرهنگی می‌گوید برخی افراد از سال‌ها پیش در بخش‌های شمالی کاخ سعد‌آباد زندگی می‌کنند که...