سپاه فاطمیون

مهاجران افغانستانی که برای ایران در سوریه جنگیدند، حالا از نگاه مسئولان افغانستان یک تهدید برای امنیت داخلی به...

دیدبان حقوق بشر نشان داده که در میان کشته‌شدگان افغانستانی جنگ سوریه کسانی هستند که در لحظه مرگ...

این موضوع ابتدا در شورای عالی رفاه و تأمین اجتماعی مطرح شده و معاون اول رئیس جمهوری آن را...

نمایندگان مجلس به یک فوریت طرح «اعطای تابعیت به فرزندان مادر ایرانی» رای دادند. در صورت تصویب این طرح...