سپاه پاسداران در سیستان و بلوچستان

این رزمایش در نزدیکی مرز ایران با پاکستان و در شهرهای سراوان، میرجاوه و زاهدان و در حوزه قرارگاه...