سکته مغزی

دکتر الهه تقوایی زحمتکش، نماینده انجمن سکته مغزی اعلام کرده که در ایران سالانه ۱۰۰ هزار نفر دچار سکته...

بر اساس گزارش وزارت بهداشت سالانه ۹۳ هزار سکته قلبی و ۴۳ هزار سکته مغزی در ایران رخ می‌دهد....