سگ کشی

این افراد که برآورد می‌شود تعدادشان دست‌کم ۳۰ نفر باشد، در زندان اوین به سر می‌برند. به گزارش خبرگزاری...

در پی انتشار خبر سگ‌کشی در شیراز با تزریق اسید، شماری از اعضای انجمن‌های حمايت از حيوانات و دوستداران...

سگ‌های ولگرد در يکی از شهرک‌های صنعتی شيراز با تزریق اسید کشته شده‌اند اما هیچکدام از نهادهای دولتی محلی...

یک سگ ولگرد در بوکان

از ۴۰ روز پيش تاکنون مسئولان مرکز بهداشت منطقه سلفچگان و تفرش ضمن تهيه طعمه مسموم برای حيوانات از...

معاون شهردار دزفول از اجرای طرح "مرگ ترحم‌آميز" سگ‌های بی‌سرپرست در اين شهر با  تزريق سم خبر داد.

 

محمدرضا دبيرزاده،...

به گفته يک نهاد غيردولتی پشتيبان حقوق حيوانات، شهرداری تبريز به‌شکل وسيعی دست به کشتار سگ‌های ولگرد و بی‌سرپرست...