سیاست‌های کلی برنامه ششم توسعه

آمارهای وزارت کار نشان می‌دهد ۴۹.۱ درصد از فارغ التحصیلان رشته محیط زیست بیکارند. دانش‌آموختگان محیط زیست بیشترین درصد...

ابلاغ سیاست‌های کلی برنامه ششم توسط رهبر ایران نشان داد که حفاظت از محیط زیست همچنان به عنوان اصلی...

الاهه نجفی − در تصور حاکمان ایران ولی فقیه مهندس اعظم است، او نقشه کار را می‌ریزد، و...