سیاست‌ های اقتصادی دولت روحانی

حسن روحانی در پنجاه و هفتمین مجمع سالیانه بانک مرکزی ایران، ضمن دفاع از سیاستهای اقتصادی دولت تأکید کرد که...

نرخ تورم در ۱۲ ماه منتهی به آذرماه ۱۳۹۶ نسبت به ۱۲ ماه منتهی به آذرماه ۱۳۹۵، ۱۰ درصد...