سیاست خارجی آمریکا

مایکل اچ فوکس، تحلیل‌گر ارشد مرکز «پیشرفت آمریکایی» و معاون سابق وزیر امور خارجه آمریکا: ما باید از این...

به گفته وزیر خارجه آمریکا، «منافع» واشنگتن در این است که «گروهی از رهبران غیرانقلابی ایران را هدایت کنند.»،...

مارک اس. واینر − ترامپ قطعاً فیلسوف نیست، اما به طرزی غریزی حامل ایده‌ای فلسفی است، و آن ایده...

ژیلبر آشکار ضمن بیان ریشه‌های تاریخی-سیاسی جنگ سرد ایران وعربستان، می‌گوید:«رژیم عربستان مسلماً از لحاظ فرهنگی و اجتماعی واپسگراتر...

در حالی‌که سیاست خارجی آمریکا در آسیای شرقی همچنان مبهم است، جیمز ماتیس وزیر دفاع آمریکا اولین سفر خارجی...