سیاست های کلی نظام قانون گذاری جمهوری اسلامی

رهبر جمهوری اسلامی روز شنبه ۶ مهر، در ابلاغیه‌ای با در نظر گرفتن بند یک اصل ۱۱۰ قانون اساسی،...