سیامک امیدوار

سیامک امیدوار − خامنه‌ای گفته است شمار جمعیت باید به ۱۵۰ میلیون برسد. از طرف دیگر ماشین کشتار و...

سیامک امیدوار  − آخوندزدگی، جنگ‌زدگی، زلزله‌زدگی، سیل‌زدگی، فقرزدگی و حالا کرونازدگی. مردم با این مشکل تازه چگونه مواجه می‌شوند؟...

سیامک امیدوار − به سراغ تعدادی از فعالان سیاسی ساکن ایران رفته‌ایم تا نظر آنها را در این زمینه...