سیاه پوستان آمریکا

فعالیت‌های سیاسی فرانکلین برای مبارزه با تبعیض نژادی بخشی از موسیقی او شد و اگر او را امروز "ملکه...

مردی که ۹ نفر را در کلیسای سیاه‌پوستان شهر چارلستون به گلوله بست و کشت در کمتر از یک...

نماینده دستگاه قضائی آمریکا در برابر شورای حقوق بشر سازمان ملل گفت کشورش باید حقوق شهروندی بیشتری را به...