سیده زهرا آیت‌اللهی

در حالی که برخی نمایندگان می‌خواهند سن ازدواج دختران را بالاتر ببرند، رییس شورای فرهنگی و اجتماعی زنان در...

برای خاورمیانه، رشد و پیشروی دولت خودخوانده‌ی اسلامی، فاجعه‌ای بزرگ است. برای یک بنگاه تجاری آمریکایی اما، این جنگ...