سید خالد موسوی

حکم اعدام علی چبيشاط و سيدخالد موسوی دو زندانی عرب اهوازی که از ۲۷ اسفندماه به مکان نامعلومی منتقل...

فعالان حقوق بشر می‌گویند، دو