سید علی خامنه ای

هاشمی رفسنجانی ضمن حمایت کامل از دولت حسن روحانی، گفته است که اکنون زمان میانه‌روی، همکاری جهانی و تعامل...

در پی مطرح شدن نظریه «شورای رهبری» به عنوان جایگزینی برای ولایت فقیه، محمد یزدی این نظریه را یک...

حسن روحانی در هفتمین جشنواره فارابی از آزادی و استقلال علوم انسانی دفاع کرد و گفت: مداخله در علم...

اکبر گنجی - رهبری جمهوری اسلامی که به دست آیت‌اهدا خامنه‌ای افتاد، فرصت ساختن روشنفکران و هنرمندان جهانی برایش...

کاترین اسفندیاری- گذری داریم بر سوابق فرهنگی نامزدهای ریاست جمهوری در ایران، با این قصد که دریابیم آنها چه...

علی افشاری − غرب‌ستیزی جریانی است که در تاریخ معاصر ایران ریشه دوانده و همچنین نمونه‌های جهانی و منطقه‌ای...