سید مهدی موسوی

در بیست و هفتمین نمایشگاه کتاب تهران، غرفه انتشارات نصیرا، ناشر آثار شاعران متفاوت و معترض با حکم هیأت...

در اعتراض به بازداشت فاطمه‌ اختصاری و مهدی‌ موسوی، دو شاعر ایرانی گروهی از شاعران و هنرمندان ایرانی مقیم...

سید مهدی موسوی و فاطمه اختصاری که هر دو از شاعران شناخته‌شده و نوپرداز ایران هستند،...

سه‌شنبه ۲۴ بهمن ماه سالگرد درگذشت فروغ فرخزاد، از تأثیرگذارترین شاعران معاصر ایران است. به این مناسبت در تهران،...

شهزاده سمرقندی - هفته پیش سازمان غیر دولتی «آرمان‌شهر» (Open Asia) پانزده ساله شد. به این مناسب در شهر...

سارا شاد - مهدی موسوی، شاعر پست مدرن را نه فقط با کتاب‌ها بلکه با وبلاگ و فعالیتش در...