سیر

جشنواره سالانه سیر در روستای «سولان» استان همدان برگزار شد.