سیرجان

انتشار خبر ازدواج کودک ۱۰ ساله توسط نشریه سخن تازه در کرمان، مسئولان قضایی و دولتی شهرستان سیرجان را...

در روزهای گذشته ۱۵۶ نفر در سیرجان به علت استفاده از مشروب الکلی دست ساز مسموم و در بیمارستان...

یکی از کاندیدهای انتخابات شورای شهر سیرجان در استان کرمان با شلیک گلوله زخمی شد. پلیس گفته است این...

در سال جاری تنها در يک پروژه آسفالت شهری از چهار ميليارد تومان بودجه تخصيص يافته، چيزی در...