سیف الاسلام قذافی

سیف‌الاسلام کاندیدای حزب «جبهه مردمی لیبی» خواهد بود که عموماً‌ از حامیان رژیم پیشین لیبی تشکیل شده و پایگاه...

سیف‌الاسلام پیشتر به اتهام جنایت ضدبشری و سرکوب قیام مردمی به مرگ محکوم شد. از شروط عفو عمومی که...

در ميان محکومان به اعدام نام عبدالله السنوسی، رئيس سازمان اطلاعات سابق ليبی و بغدادی المحمود، نخست وزير سابق...