سیلویا فدریچی

از تریبون زمانه - عاطفه رنگریز: سرمایه‌داری با فرودست‌سازی زنان، از آن‌ها نیروی کار رایگان یا ارزان می‌سازد و...

پریا رحیمی - نزدیک به دو سال از دی‌ماه ۹۶ می‌گذرد، و فرصتی است تا پدیده‌ی «دختران خیابان انقلاب»...

گفت‌وگویی با سیلویا فدریچی به بهانه‌ انتشار کتاب جدیدش «سرمایه‌داری پدرسالارانه» در مورد پارادوکس‌های تفکر کارل مارکس و نیز...

سیلویا فدریچی - وقتی در مبارزه فداکاری به معنای انجام کارهایی باشد که بر خلاف نیازهای ما، امیال ما،...

بعدازظهری را با فدریچی برای گفت‌وگو راجع‌به رؤیای به وقوع‌نپیوسته و میراث جنبش فمینیستی دهه ۷۰ گذراندم و اینکه...

عاطفه رنگریزــ در کتاب کالیبان و ساحره، سیلویا فدریچی از منظر فمینیستی به بازاندیشی توسعه سرمایه­‌داری می‌­پردازد. او با...