سیل آب گرفتگی

خشم طبیعت یا به خشم آوردن طبیعت؟ سیل‌ها می‌خروشند یا سیل‌ها را به خروش درمی‌آورند؟ از سال ۱۳۹۰ به...

بر اثر بارش شدید باران،