سیمین روزگرد

عبدالرحمن دیه جی - سیل گلستان دلایل بسیاری داشت؛ هم دلایل طبیعی و هم دخالت های انسانی در ساختار...

زمانه از چند حقوقدان و مدافع حقوق بشر خواسته تا در یک یا چند جمله به کسانی که همچنان...

سیمین روزگرد - اعدام‌های جمعی تابستان سال ۱۳۶۷ از جمله وقایعی است که حکومت جمهوری اسلامی هیچ گاه نسبت...

امیری مقدم - اگر به ختنه، به عنوان یک عمل جراحی نگاه کنیم، می‌توان این چنین استدلال کرد که...

عمویی- راه حل فقط توانمند سازی اقتصاد کلان و ملی کشور است. اگر صورت بگیرد خواه و ناخواه تعداد...