سینا کشاروز

کشتی‌شکسته‌ران کاریکاتوری از سینا کشاورز برای #زمانه