سینمای کیارستمی

علی امینی نجفی - کبارستمی سینما را پهنه تجربه‌های تفنن‌آمیز می‌دید. با شهامتی درخور گفته است از کارهایی مانند...

سینمای عباس کیارستمی بر اساس یک باور به ظاهر ساده شکل گرفته: «فیلم خوب فیلمی است که باورپذیر...

سال ۱۳۹۵ با خبرهای بد