سیپری

مؤسسه سیپری در گزارش سالانه خود اعلام کرد که در سال ۲۰۱۸ به هر یک از ما تأمین...

آمریکا، روسیه، فرانسه، آلمان و چین ۷۵ درصد از بازار سلاح در جهان را در اختیار گرفته‌اند. تولید تسلیحات...

روسیه و آمریکا به آرامی زرادخانه‌های هسته‌ای خود را کاهش می‌دهند اما جهان در زمینه سلاح‌های هسته‌ای امن‌تر نشده...