سی و سومین جشنواره فجر

وزارت ارشاد اسلامی برای سانسور به ادارات استان‌ها اختیارات ویژه داده. عباس صالحی اما می‌گوید همه باید از یک...