سی و یکمین کنفرانس بنیاد پژوهش‌های زنان ایران

بنیاد پژوهش‌های زنان ایران ۳۰ سال است که سمینارهای سالیانه خود را با حفظ استقلال و غیر انتفاعی بودن...