شادترین مردم جهان

به‌گفته ریيس انجمن مددکاران اجتماعی ايران گفت رتبه شادی و نشاط ايران در ميان ۱۵۷ کشور دنيا ۱۱۵ است.