شاعر

مهدی موسوی و فاطمه اختصاری، دو شاعر جوان ايرانی به تشکيل حلقه‌ای متهم شده‌اند که در آن «بی‌بند و...

مدرسه فمینیستی - سیمین بهبهانی نه تنها به عنوان مادر معنوی جنبش زنان بلکه در مقام یک همرزم و...

«تاریکی» و «روشنایی» در شعر بی‌کس، دو سویه جدال فرهنگی و اجتماعی بین «مرد» با «زن» را در یک...

شیرکو بی‌کس، شاعر سرشناس کردستان

شاعری که خواندن دیوان حافظ و مثنوی برایش الهام بخش بوده است. او از فعالیتهای فرهنگیش می‌گوید. .

مونداگ نه تنها موسیقیدان، بلکه شاعر و مخترع چند ساز موسیقی هم بود. او از ۱۶ سالگی بینایی خود...