شانتال آکرمن

این سینماگر بلژیکی با نمایش میل زنانه بر پرده سینما جریان مسلط را به چالش کشید. تاریخ زندگی...

پرویز جاهد - شانتال آکرمن، یکی از مهم‌ترین زنان سینماگر جهان است. برخی منتقدان از او به عنوان مهم‌ترین...