شاهرخ مشکین قلم

گفت‌وگو با شاهرخ مشکین‌قلم، رقصنده

آیدا قجر - در ایران شمار جشن‌های ملی و خیابانی اندک است و به جشن‌های اندک‌شماری چون چهارشنبه سوری...