شبکه تلویزیونی وتر چنل

وتر چنل اعلام کرد که مطلقاً هیچ اخباری از این انتخابات مخابره نخواهد کرد. وتر چنل وعده پخش ۹...