شبکه های اجتماعی بومی

وزیر ارتباطات در پی «بومی‌ کردن» شبکه‌های اجتماعی است. او از بسیجیان خواسته در این شبکه‌ها حضور داشته باشند.