شبکه های اجتماعی مجازی در ایران

صادق لاریجانی وضعیت شبکه‌های اجتماعی را از جمله عوامل بروز اعتراضات اخیر در ایران دانست. روحانی از مسدودیت دایم...

تا سپتامبر ۲۰۱۷، درآمد کانال‌های تلگرامی ایران ۲۳.۳ میلیون دلار عنوان شده بود. در ایران ۹۲ درصد کاربران...