شبیری زنجانی

محمد تقی فاضل میبدی می‌گوید وابستگی مالی حوزه به حکومت الزاماً به معنای وابستگی فکری معممان نیست.

اختلافات درونی مجمع بیرون زد اما تنها در حد فاصله‌گیری از محمد یزدی. رسانه ولایتمداران راه گریزی را پیشنهاد...

تداوم بحث بر سر نامه محمد یزدی، نشان‌دهنده مسئله اساسی حوزویان است: رابطه با حکومت. از یک طرف از...

نامه پرعتاب آیت‌الله محمد یزدی، دبیرکل جامعه مدرسین حوزه علمیه قم به آیت‌الله سید موسی شبیری زنجانی در انتقاد...