شجاعیه

شلیک توپ به بیمارستانی در دیرالبلح در جنوب غزه، ۵ کشته و ۵۰ زخمی برجای گذاشت. ارتش اسرائیل دو...

غزه در ۲۰ ژوئیه شاهد بالاترین تلفات جنگ در پنج سال گذشته بود. جامعه جهانی خواهان آتش‌بس است...