شروین پاشایی

شبنم سیفی - شروین پاشایی بدن زنانه را درون نظام پیچیده‌ای از نشانه‌ها قرار می‌دهد. بدن زن برای او...

فیروزه رمضان‌زاده – بازار هنرهای تجسمی انحصاری است. قوانین غیر شفاف انحصار بازار هنر را تثبیت می‌کند و مانع...

فیروزه رمضان‌زاده - داریوش پیرنیاکان، عضو هیأت مدیره خانه موسیقی خواهان آزادی صدای زن شد. نظر تنی چند از...