شرکت‌های خصولتی

س. اقبال – خصوصی‌سازی نه به کوچک کردن دولت انجامیده و نه راه نجاتی برای بنگاه‌های اقتصادی بی‌رمق بوده...