شرکت اصلاح طلبان در انتخابات

اعتدالگرایان و اصلاح‌طلبان هنوز بر سر کاندیدای پوششی در کنار حسن روحانی در انتخابات، به توافق نرسیده‌اند. کرباسچی می‌گوید...

سخنگوی شورای نگهبان گفت برای ما تفاوتی نمی‌کند که چه گروهی در انتخابات شرکت می‌کند و آن‌چه ملاک بررسی...