شرکت برق حرارتی

مصرف برق در ایران هر سال افزایش بیشتری پیدا می‌کند. وزارت نیرو پیش‌بینی کرده که در سال آتی از...