شرکت متروی تهران

در تازه ترین انتقادها از نحوه مدیریت شهرداری تهران، محسن هاشمی، مدیر عامل سابق مترو گفته است ظرفیت مسافر...

سه روز پس از کشته‌شدن دو کارگر در عمليات عمرانی ساخت خط هفت متروی تهران و سکوت مسئولان مرتبط،...