شرکت ملی نفتکش ایران

سخنگوی وزارت امورخارجه ایران، در نشست خبری خود از اتحادیه اروپا و بریتانیا به دلیل تحریم دوباره شرکت ملی...

شرکت ملی نفتکش ایران در فهرست تحریم‌های ایالات متحده آمریکا علیه ایران نیز قرار دارد. این شرکت نمی‌تواند با...