شرکت ملی نفت مکزیک

تعداد دقیق زخمی‌های انفجار در خط لوله نفت در مکزیک مشخص نیست. گفته می‌شود قربانیان پیش از انفجار برای...

آمارهای اولیه حکایت از مرگ دست‌کم ۲۱ نفر و زخمی شدن بیش از ۷۰ نفر دارند. برخی منابع آمار...