شرکت های هواپیمایی

با ابلاغ سیاست‌های جدید ارزی به شرکت‌های هواپیمایی ایرانی، اکنون در پروازهای داخلی مسیری نیست که بلیت‌های آن افزایش...

در پی توقف عرضه ارز با نرخ ۴۲۰۰ تومان به شرکت‌های هواپیمایی داخلی، ایرلاین‌ها نرخ بلیت هواپیما را به...