شرکت کمباین سازی اراک

در اوایل شهریور ماه امسال نیز خبری مبنی بر عدم تمدید قرارداد ۲۰۰ کارگر این شرکت توسط آستان قدس...