شستا

شستا در بورس «رونق» دارد و ارزش آن سه برابر شده است. سازمان تامین اجتماعی اما در آستانه «ورشکستگی»...

وضعیت معیشتی بازنشستگان وخیم‌تر شده. یک مقام کانون بازنشستگان تأمین اجتماعی تهران می‌گوید وعده‌های دولت برای حل مشکل آنها...

آکو اسماعیلی - سازمان تامین اجتماعی در حفظ تعادل بین منابع و مصارف باید مثل مورچه رفتار کند.

س. اقبال - دولت ده در صد از کل سهام شرکت سرمایه‌گذاری تأمین اجتماعی (شستا) را در بورس تهران...

دیوان محاسبات گفته بود ۴,۸ میلیارد دلار ارز دولتی ۴۲۰۰ تومانی «گم» شده است. روحانی می‌گوید این گزارش «براساس...

س. اقبال − سهم مالکیت کارگران و مزدبگیران از مجموع عریض و طویل اقتصادی شرکت سرمایه‌گذاری تأمین اجتماعی به...

سرپرست سابق سازمان تامین اجتماعی، چهارشنبه ۱۶ دی برای رسیدگی به اتهام‌هایش درباره واگذاری‌ شرکت‌های شستا به شرکت سورینت...

سعید مرتضوی، دادستان سابق تهران و مدیرعامل پیشین سازمان تامین اجتماعی، ظهر یکشنبه ۷ دی برای آخرین دفاع در...

حمید مافی- گزارش کمیته تحقیق و تفحص مجلس از فعالیت‌های سازمان تامین اجتماعی، نشانگر حجم عظیم تخلف‎های مالی، رشوه‎دهی...

حمید مافی- مرتضوی بهانه‌ای شده تا بار دیگر نمایندگان مجلس به فکر بررسی پرونده سازمان تامین اجتماعی بیفتند. سایت...