شصت و ششمين دوره جشنواره کن

نمايش فيلم "گذشته"، اثر تازه اصغر فرهادی در شصت‌وششمين دوره جشنواره فيلم کن، توجه منتقدان را به خود جلب...

“گذشته”، آخرین اثر اصغر فرهادی،