شعرخوانی شیوا ارسطویی در جشنواره شعر فجر

هر روز بر تعداد «دلواپسان» علی جنتی، وزیر ارشاد افزوده می‌شود. بحران‌سازی‌های فرهنگی ادامه دارد. جنتی اما در سفر...