شعر افغانستان

زهرا باقری شاد - زهرا زاهدی سی‌سالگی را پشت سرگذاشته و جزء آن گروه از شاعران افغان است که...

مسعود کریم رجبی، شهزاده سمرقندی - در برنامه «خلوت سبز» این هفته مسعود کریم رجبی، روزنامه‌نگار محلی...

 

شهزاده سمرقندی - این روز‌ها موضوع مهاجرت به خصوص ایجاد محدودیت‌های ویژه‌ای برای مهاجران افغان در بعضی از شهر‌های...

برنامه رادیویی «خلوت سبز» با شاعران و نویسندگان بلخ، در گفت‌و‌گو با نوریه ندا:

مسعود کریم رجبی – مهمان...

شهزاده سمرقندی - حمیرا نکهت، شاعر به‌نام افغان سال‌هاست که در هلند به‌سر می‌برد. با اینکه بیش از ۲۵...

 شهزاده سمرقندی - جشنواره رومی که هر سال در ماه نوامبر در اسلو برگزار می‌شود، میزبان شاعران و هنرمندان...