شعر معاصر ایران

سهراب رحیمی – بورخس به روایت از آگوستین تعریفی از شعر به دست می‌دهد. می‌گوید: «اگر از من نپرسند...

مجتبا صولت‌پور - محمد بیابانی ‌‌از سال‌های دهه‌ی ۴۰ حضوری جدی در شعر معاصر دارد اما تا سال ۱۳۶۹...